Tien Ly, Vietnam

Our Business English students write in their own words why and how they ended up at New America College, and their thoughts about being here.

I had almost no English when I first came to the USA to live and work with my brother at his restaurant. The first time I took a bus from the mall to my house; I told the driver to drop me off at 64th and Sheridan, but I ended up south of the city. Therefore, I chose to study basic English at New America College (NAC) per my cousin’s suggestion and looking for information on website before registering. Furthermore, the cost of studying only English at a community college in Colorado would be more expensive. After studying for 2 years at NAC, when English speaking customers came into the Vietnamese restaurant I worked at, they felt more comfortable with my service and tipped me better. Learning English at NAC continues to be a challenge for me, but studying here is the correct direction as I work towards my future educational goals in healthcare.

Tôi không biết nhiều tiếng anh khi tôi đến Mỹ sống và làm việc tại nhà hàng của anh trai. Lần đầu tiên, tôi đón xe bus từ trung tâm mua sắm về nhà. Tôi nói với tài xế tôi muốn đến 64th và đường Sheridan, nhưng sau đó tài xế thả tôi xuống hướng Nam của thành phố. Vì vậy, tôi đã chọn trường New America College để học tiếng anh căn bản vì người bà con của tôi đề nghị, và tôi cũng tìm thêm thông tin trên trang web của trường trước khi tôi ghi danh. Hơn nữa, học phí của trường rẻ hơn so với học tiếng anh tại trường cộng đồng khác tại Colorado. Sau khi học 2 năm, khi tôi nói tiếng anh với khách hàng đến nhà hàng Việt Nam tôi đã làm việc, họ cảm thấy thoải mái với những gì tôi mang lại, và họ để lại tiền tip khá cao cho tôi. Học tiếng anh tại NAC vẫn là sự thử thách cho tôi, nhưng việc học tại đây là đúng đắn cho mục tiêu học về sức khỏe  của tôi trong tương lai.

Tien Ly, Vietnam

New America College Logo